MIPI DSI TX Controller Subsystem IP の製品およびソフトウェア要件

ソフトウェア要件の一覧表

LogiCORE™ バージョン AXI サポート ソフトウェア サポート サポートするデバイス ファミリ
MIPI DSI TX Controller Subsystem
EF-DI-MIPI-DSI-TX-SITE
v2.3 AXI4-Lite
AXI4-Stream
Vivado™ 2023.2 Versal™ アダプティブ SoC
Kintex™ UltraScale+™
Virtex™ UltraScale+
Zynq™ UltraScale+
Artix™ 7
Kintex 7
Virtex 7
Zynq 7000